Adolf Salanguera. Al mestre Olivella

Número: 40033 / 27

Títol: Al mestre Olivella

Autor: Adolf Salanguera

Data: 1983

Dimensions: 1,9 x 0,8 x 0,55 m

Material: Pedra i bronze

Ubicació: Plaça del Mestre Olivella / carrer de Picanyol

Descripció: A la cara frontal, el retrat del perfil a mig relleu del mestre, en bronze. A sota hi ha gravat el text següent: “Els cantaires de Sabadell al Mestre Josep Olivella i Astals 1896-1981”.

A la part posterior hi ha una placa de bronze de 0,49 x 0,40 m amb la inscripció: “Adéu germà (cançó pòstuma) / de / Josep O. i Astals (fragment) /un bon comiat,/ del que s’allunya, / trista dissort/ d’enyorança i amor, / i constantment/ et retrem sentiment./ Escrita perquè fos cantada el dia de la seva mort el 22-X-81 /Xè aniversari, 1983-desembre 1993”.

El monòlit queda encerclat per una reixa de ferro i plantes.