Autor desconegut. Als avis

Número: 40034 / 29

Títol: Als avis

Autor: No identificat

Data: 1987

Dimensions: 1,96 m

Material: Bronze

Ubicació: Plaça dels Avis. Confluència carrer de Castellar del Vallès / passatge de Jonqueres

Descripció: Figura dempeus de bronze: un home vell vestit amb túnica que recolza la mà esquerra en un bastó, en posició de caminar. Se situa sobre un pedestal de pedra en forma de tronc de piràmide quadrilàtera irregular que fa 0,90 m d’alçada, 1,65 x 0,89 m la base i 1,35 x 0,89 m la cara superior. A la cara frontal de la base hi ha una placa de 0,15 m amb la inscripció: “Sabadell als avis. 1987”.

Història: La iniciativa d'aquest monument va sortir de la Coordinadora de Casals d'Avis, la qual va fer l’encàrrec directament a l'escultor Camil Fàbregas. Aquest escultor va declinar l'oferta i va proposar de fer una fosa de bronze copiant un motlle de guix d'autor desconegut. Camil Fàbregas digué que el motlle era una reproducció d'una escultura que va ser exposada als voltants de l'any 1910 en uns Salons Internacionals d'Escultura. La fosa fou realitzada a la Fundició Ginfer de Reus i el pedestal fou dissenyat per Camil Fàbregas.