Gabriel. Empantaneguem l'ultrasò

Número: 40037 / 32

Títol: Empantaneguem l'ultrasò

Autor: Gabriel

Data: 1987. Data d’ingrés: 00/11/1993

Dimensions: 0,69 m x 1,55 m

Material: Ferro

Ubicació: Parc del Taulí. Rotonda davant del Pavelló de la Reina Victòria Eugènia

Descripció: El monument forma part d’un conjunt de tres escultures realitzades en ferro fosfatat. El tret compartit d’aquestes escultures és la seva concentració formal i el seu lligam referencial al camp semàntic de les formes geomètriques i la irradiació simbòlica que els és pròpia.

La severitat de les formes escultòriques, l’austeritat de la manufactura i l’acabat del material en les superfícies mostren un nou ordre de significació dins l’espai construït del parc i el seu enjardinament.

Es situaren unes plaques de bronze on consta el nom de l’autor i de l’obra i els anys de realització.

Història: Les escultures es van exposar durant la primavera de1987 a la Galeria Dau al Set (Barcelona) i al Centre d’Art Contemporani Espais (Girona), on van servir d’inspiració, junt amb d’altres obres, per a la creació d’un espectacle de dansa contemporània.

Més endavant es van escollir per tal de referenciar amb elements de caràcter emblemàtic tres àmbits del parc del Taulí. Són peces per ser “trobades” i mirades de prop i que demanen un espai de comunicació amb l’espectador. La seva situació no pretén jerarquitzar l’estructura general, sinó significar tres llocs a partir d’una relació formal i simbòlica amb l’espai circumdant.