Autor desconegut. Ordenació del Parc Taulí

Número: 40040

Títol: Ordenació del Parc Taulí

Autor: no identificat

Data: 1998

Dimensions: 1,3 m

Material: Granit i ferro

Ubicació: Parc del Taulí. Davant les Urgències de l'hospital

Descripció: Monòlit de granit gris sense desbastar que acull una placa de ferro amb la inscripció "Aquest roure, símbol d'arrelament, fou plantat amb motiu de la visita del president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Senyor Jordi Pujol i Soley per commemorar l'acabament de la primera fase del Projecte d'Ordenació del Parc Taulí. Sabadell, 2 de novembre de 1998". La placa fa referència a l'arbre que es troba al parterre on hi ha el monòlit.