Joan Vila Puig. A l'Any Nou

Número: 40048 / 37

Títol: A l'Any Nou

Autor: Joan Vila Puig

Data: 1994

Dimensions: 8 x 10,1 x 16,5 m

Material: Acer, formigó i ferro

Ubicació: Avinguda de l'Alcalde Moix / carretera de Prats de Lluçanès

Descripció: Escultura que pretén expressar el cicle dinàmic del temps per mitjà de la representació dels tres estadis del cicle anual: l’any creixent, l’any decreixent i l’any nou.

Es tracta d’un conjunt de grans dimensions format per una estructura industrial de perfils laminars d’acer. Aquesta es troba fixada per dotze pilars (els dotze mesos) sobre un podi d’aïllament de formigó armat texturat la planta del qual consisteix en un triangle isòsceles. L’angle orientat vers l’avinguda de l’Alcalde Moix marca el solstici d’estiu.

Aquesta estructura acull en el seu si un conjunt de formes fetes amb planxes d’acer pintat, d’acer galvanitzat, d’acer inoxidable i d’acer perforat aparentment desordenades. En el centre absolut del conjunt presideix un gran tetràedre d’acer pintat de color groc Nàpols i amb les arestes vermelló. S’hi veu una estàtua exempta d’un atleta nu fent la vertical i que simbolitza, amb la seva joventut, l’Any Nou. Realitzada amb la col·laboració de l’escultor Xavier Alcalde, es tracta d’una figura de 2 m d’alt feta en ferro colat pintat de negre.

Història: El projecte arrencà arran del concurs públic d’escultures al carrer convocat des de l’Ajuntament el gener de 1991 amb la finalitat d’omplir aquella frontissa entre l’espai urbà i el paisatge vallesà. L’escultor sabadellenc Joan Vila-Puig Morera, nét del pintor Joan Vila Puig i vicedirector de l’Escola d’Arts i Oficis de la Llotja, va presentar el projecte escollit.