Autor desconegut. A la Llibertat

Número: 40055 / 44

Títol: A la Llibertat

Autor: Comissió de Veïns de la Concòrdia

Data: 1977

Dimensions: 1,4 x 1,4 x 1,4 m

Material: Formigó i marbre

Ubicació: Plaça de la Llibertat

Descripció: Cub de ciment d’arestes bisellades amb diversos elements inserits.

A la cara frontal hi ha una placa de carrer de marbre blanc d’1 x 0,47 m amb la inscripció “Plaça de la Llibertat”. I a cada banda una flor que agafa tota la vertical. A sota hi ha una placa de marbre blanc de 0,10 x 0,90 m amb la inscripció: “Antiga placa de la plaça de la Llibertat”.

A la cara esquerra, a l’extrem inferior esquerre, una placa metàl·lica (que es conserva de l’anterior monument), de 0,30 x 0,20 m a la qual, hi ha gravat un text de Salvador Espriu: “...Que no podrem mai si no som lliures. S. Espriu”.

A la cara dreta, extrem superior esquerre, una placa de marbre blanc de 0,445 x 0,295 m amb la inscripció: “Estas placas simbolizan la unión entre los hombres y las mujeres que siempre lucharon por la libertad. A.V. Concordia 26-IV-81”.

Història: Aquest monument fou una iniciativa, l'any 1977, de la Comissió de Veïns de la Concòrdia. En un principi, el monument consistia en un bloc de ciment de 2 x 0,7 x 0,4 m, que feia de suport d'una placa de metall en les cares anterior i posterior, en les quals hi havia gravat dos texts, un de Salvador Espriu i un de Miguel Hernández: "...Que no podrem mai si no som lliures. S. Espriu" i "Porque un pueblo ha gritado ¡¡Libertad!! M. Hernández". Sobre les plaques hi pendulava una cadena trencada. Atès el seu mal estat de conservació, l'any 1995 l'escultura se substituí per l'actual bloc cúbic de formigó en el qual s’encastà la placa de marbre provinent de l'antiga plaça de la Llibertat —actual plaça de Sant Joan, en el Sector Centre.