Antoni Marquès. Primera escultura del parc

Número: 40058 /45

Títol: Primera escultura del parc

Autor: Antoni Marquès

Data: 1986

Dimensions: 8,3 x 3 x 1,2 m

Material: Ferro

Ubicació: Parc de Catalunya. Al centre del parc, en un marge del camí de la Ciutat

Descripció: Element monumental construït amb planxa de ferro Corten, de 10 mm de gruix. L'escultura comprèn dues parts: un eix vertical acabat en forma de “Y” assentat sobre una base polièdrica. Totes les soldadures són en forma de canal (M.G.I.). A l'extrem més elevat s'hi col·locà un parallamps.

Història: Rèplica monumental d'una escultura realitzada per Antoni Marquès l'any 1985 en acer negre acoblat de 2,7 x 1 x 0,4 m. Aquesta primera obra s'exposà a la Galeria Buades de Madrid i a l'Espai 83 del Museu d'Art de Sabadell l'any 1986. La construcció en gran format va anar a càrrec de la Caldereria Guillem de Sabadell.