Camil Fàbregas i Josep Vila Juanico. A Anselm Clavé

Número: 40065 / 49

Títol: A Anselm Clavé

Autor: Camil Fàbregas Dalmau i Josep Vila Juanico

Data: 1949

Dimensions: 3,7 x 1,2 x 1,3 m

Material: Pedra

Ubicació: Plaça d'Anselm Clavé / carrer del Pintor Pradilla / carretera de Molins

Descripció: Monument format per una figura i un basament, ambdós de pedra treballada.

El pedestal té forma de mitja el·lipse, tot ell decorat amb un alt relleu d’estil figuratiu. Al lateral dret, un grup coral masculí amb indumentària popular catalana (faixa, barretina, espardenyes). Al lateral esquerre, un orfeó femení lluint una senyera. A la cara frontal una figura femenina, vestida segons correspon a la classe obrera, aguanta amb els braços enlairats un nen mig nu.

El bust d’Anselm Clavé emergeix de la part alta d’aquesta última composició, alhora que es situa just a sota de la figura femenina que corona el pedestal. Aquesta escultura, una al·legoria o una musa d’estil classicitzant, està asseguda de costat, amb el cos tirat endavant i amb la mirada baixa en direcció al bust de Clavé, que corona amb el simbòlic llaurer.

A la cara plana posterior del pedestal, hi ha gravada la lletra d’una de les més populars composicions d’Anselm Clavé “La Maquinista: La campana al treball crida al taller a treballar. És el pa de la família la suor del nostre afany. Al taller, a les encluses, al cargol, al torn, al banc, que els timbres més honrosos son els timbres del treball" A la cornisa superior del pedestal es llegeix la inscripció: “Sabadell a J.A. Clavé. Poeta" i a la inferior la data "MCMXLIL”

Història: La idea de construir un monument a Clavé nasqué als anys trenta, quan es traçaren els primers projectes. Camil Fàbregas féu un projecte no realitzat que es conserva al Museu d’Art de Sabadell, on també es conserva el model original de l'escultura definitiva, fet en escaiola (núm. de reg. 1351). La plaça es va reurbanitzar el mateix any 1949, amb un projecte de l'arquitecte Vila Juanico, qui decidí l'emplaçament precís de l'escultura de Fàbregas.