Josep Maria Brull. Al Mestre

Número: 40068 / 52

Títol: Al mestre

Autor: Josep Maria Brull Pagès

Data: 1965. Data d’ingrés: 30/01/1966

Dimensions: 2,8 x 2,7 x 0,5 m

Material: Formigó

Ubicació: Plaça del Mestre / carretera de Barcelona / carrer del Bruc

Descripció: Amb forma de quadrilàter irregular, l’estructura presenta diverses obertures: la lletra A, un triangle, un cercle, un pentàgon i un quadrilàter irregular. Tota la massa està decorada amb símbols alfabètics, numèrics i matemàtics en baix relleu enfonsat. Al cantó esquerre d’aquesta mena de mur perforat hi ha gravat, sota l’escut de la ciutat en baix relleu, el text: “Al Maestro. La grandeza de un pueblo se alcanza con la educación de sus hijos. A.D. MCMLXV”.

Originàriament, a sobre del mur, s’hi alçava una fulla de llorer de ferro forjat.

A inicis de 2010 s'afegí una placa d'alumini de 0,6 x 0,6 m encastada a un basament de formigó amb la inscripció: “Al Mestre. La grandesa d'un poble s'aconsegueix educant els seus fills. A.D. MCMLXV”.