Francesc Patrís. Al Mil·lenari de Catalunya

Número: 40071 / 55

Títol: Al Mil·lenari de Catalunya

Autor: Francesc Patrís

Data: 1992

Dimensions: 16 x 32 x 2 m

Material: Acer i formigó

Ubicació: Plaça del Mil·lenari de Catalunya

Descripció: Un gran prisma vertical fet de pannells de planxa d’acer galvanitzat i lacat amb pintura gris plata.

L’interior està format per una estructura de perfils d’acer. Aquest prisma es recolza a l’extrem d’un altre prisma horitzontal de formigó de 32 m de llarg amb una escala de cinc graons inserida a l'extrem. Aquests mesuren 0,20 m d’alt i 0,49 d’ample, excepte el primer, que fa 0,42 m d’alt. El conjunt forma una “L” lleugerament inclinada (3 graus) en direcció al castell de Can Feu.

Història: El gener de 1991 l'Ajuntament de Sabadell convocà un Concurs d'Escultures que va ser guanyat de forma unànime per part Francesc Patrís.