Rosa Martínez. Al teler

Número: 40072 / 59

Títol: Al teler

Autor: Rosa Martínez Camarasa

Data: 1993

Dimensions: 5,1 m.

Material: Ferro, fusta i formigó

Ubicació: Carretera de Bellaterra / Carrer de Bernat Metge

Descripció: El conjunt consta d’un basament de formigó en forma d’engranatge industrial sobre el qual es situa un teler de pic-i-pic de la Casa Desveus, de l’any 1945. Aquest és de ferro colat i fusta de pi melis, pesa dues tones i servia per fer teixits d’1’80 m d’ample.

A la peanya es llegeix: “Sabadell al teler. Ajuntament de Sabadell, Institut Sallarès i Pla” i “Gener 1993”.

Història: La iniciativa de realitzar aquest monument nasqué en el si de l’Institut Sallarès i Pla, que abonà el Gremi de Fabricants de Sabadell amb la voluntat de retre homenatge al sector tèxtil local. El drapaire Ramon Fort cedí el teler i el condicionaren a la intempèrie els mateixos Tallers Desveus que el construïren.