Rosa Martínez. A Alfonso Castelao

Número: 40075 / 61

Títol: A Alfonso Castelao

Autor: Rosa Martínez Camarasa

Data: 1992

Dimensions: 2,1 x 0,5 x 0,15 m

Material: Granit i bronze

Ubicació: Plaça de Castelao

Descripció: Monòlit de pedra granítica tipus “Rosa Porriño” (pedrera gallega) amb acabat de buixarda. La part central presenta una canal amb acabat polit/brillant de 0,10 m d’amplada i 1,5 cm de profunditat. A la part superior de la canal es situa la medalla de Castelao en bronze de 25 cm de diàmetre, ancorada al granit amb espàrrecs. Situada verticalment a cada costat de la canal hi ha la inscripció següent: “Sabadell a Alfonso R. Castelao. 1886-1950. Gener, 1992”.

Història: L'escultura recull una proposta del Centre Gallec NOS. El medalló de bronze que forma el conjunt és una còpia estilitzada d'un original aportat pel centre NOS realitzada a la metallisteria Torras de Sabadell. La inauguració va servir d'homenatge emotiu a Castelao, de qui s'elogiaren les múltiples facetes de pintor, assagista, humanista, investigador i, sobretot, líder polític. Així mateix, es recordà que Castelao havia estat membre de la Reial Acadèmia Gallega als anys 30 i un gran defensor de la República