Benet Ferrer. A Campoamor

Número: 40077 / 58

Títol: A Campoamor

Autor: Benet Ferrer Bolunya

Data: 1988

Dimensions: 15 m

Material: Ferro

Ubicació: Carrer de Goya

Descripció: Escultura monumental lleugerament inclinada respecte de la base, construïda amb planxa de ferro massís. Es tracta d’un acoblament de cinc peces soldades entre si i assentades sobre una base de ciment pintada de gris.

Cada una de les parts ha estat pintada de color diferent: blau, vermell, negre, groc i blanc grisós, després d’haver estat protegides amb una imprimació antiòxid. L’acabat és brillant. L’obra pesa 5.470 kg i la profunditat de fonamentació és de 3,5 m. El moment d’inèrcia a la base és d’onze tones/metre.