Fotografia 3.5

Anunci de la fàbrica Pere Turull, publicat a la Guia de Sabadell, l’any 1867.