FINA MIRALLES. ITINERARI PEL TRAÇ, LA PINTURA I LA VIVÈNCIA; presentació de la catalogació digital del primer període de la pintura en el buit (1983-1989)

Des del 22 d'octubre al 22 de novembre del 2015, al Museu d 'Art

 

 

L’any 2013 Fina Miralles va iniciar un projecte de creació d’una pàgina web personal que recollís tota la seva trajectòria artística. Internet ofereix avui als artistes un espai de presentació global, un fòrum de màxima difusió per difondre la seva obra, la seva trajectòria i, com en el cas de la Fina Miralles, els seus pensaments. Tant pel fet que el Museu d’Art de Sabadell guarda el fons personal de l’artista, com per la missió que el guia, que és explicar l’art i els artistes de la ciutat, participar d’aquest projecte de difusió era pràcticament una obligació més que imposada, buscada.

Un dels apartats d’aquesta pàgina web havia de ser el catàleg d’obra, que incloïa tant el fons personal que conserva el Museu d’Art de Sabadell com les obres que formen part de col·leccions particulars. Donat que les obres del període conceptual ja eren ben conegudes i estaven documentades, Fina Miralles i Teresa Roig van iniciar una revisió de les obres posteriors a 1983, el període que l’artista ha batejat com Pintura en el buit. L’obra posterior al 1983, quan Fina Miralles va abandonar l’etapa conceptual i va retornar de manera molt conscient a la pintura, és molt poc coneguda. I, si ho és, es considera com un canvi en la trajectòria de l’artista, un apropament cap a la tradició després d’una etapa de transgressió i, en definitiva, és un conjunt d’obra que no ha rebut gaire atenció per part de crítics i d’estudiosos. Si bé Fina Miralles va decidir de manera conscient abandonar les pràctiques conceptuals i “passar-se” a la pintura, el seu discurs, els seus centres d’atenció i la seva mirada van seguir sent els mateixos. Simplement va canviar l’acció pel gest, el traç i el color que les pràctiques performàtiques no li podien oferir.

En col·laboració amb el Museu d’Art, doncs, entre el 2013 i 2015 es van repassar totes i cadascuna de les obres entre 1983 i 1989. Es tractava d’ampliar la documentació existent amb informacions que, quan les obres van arribar al museu, no va ser possible de referenciar amb detall. Així, es van poder definir millor els títols, datar aquelles obres que no ho estaven, establir sèries i, sobretot, relacionar l’obra sobre paper (dibuixos, quaderns i esbossos) amb la pintura. Entre l’artista, els seus col·laboradors i els tècnics del museu, es va revisar la documentació de més de 700 pintures i 800 obres gràfiques i es van fer noves fotografies que en permeten una millor identificació.

L’exposició presenta una representació de l’obra de Fina Miralles als anys vuitanta, d’aquesta pintura en el buit, que és el període que l’artista ha revisat per al catàleg d’obra que inaugura la seva pàgina web. L’elaboració d’una eina de difusió fonamental per a l’artista, la seva pàgina web, ha iniciat un itinerari molt especial per la seva pintura, pels seus dibuixos de traços definits però, per damunt de tot, per les seves vivències. D’aquesta experiència vital se’n podrà gaudir àmpliament en el web però al Museu d’Art s’hi oferirà un petit tastet a través de les obres originals que en són protagonistes.

Més informació:  http://www.finamiralles.com/