REINTERPRETAR LA IDENTITAT GRÀFICA. Projecte de col·laboració: Museus Municipals i ESDI

Inauguració: dimarts, 15 de març, a les 8h.

Des del 15 de març al 3 d'abril del 2016, al Museu d'Art

El Museu d’art, el Museu d’història i l’Arxiu municipal han col·laborat amb l’Escola Superior de Disseny-ESDI (URL) en un projecte de reinterpretació de la seva identitat gràfica.

Els alumnes de Disseny Gràfic de tercer curs 2014/15, han compartit el repte de complementar la seva formació teòrica i pràctica amb un exercici real.

Aquesta col·laboració entre Universitat i Municipi ofereix als futurs professionals, l’oportunitat d’incentivar competències i experiència, sempre sota la tutoria de professionals tant d’ESDI com de l’Ajuntament de Sabadell.

Per als Museus i l’Arxiu, com a entitats de servei públic, el treball amb alumnes de tots els àmbits educatius, i especialment del món universitari, és sempre positiu. En aquest cas per promocionar i donar a conèixer el talent de futurs dissenyadors.

Les premisses d’aquesta col·laboració se situen en la necessitat de renovar i unificar la identitat gràfica dels Museus Municipals i de l’Arxiu, i, alhora, donar forma simbòlica a la singularitat específica de cada una de les tres institucions culturals.

L’exposició Reinterpretar la identitat gràfica, aplega les diferents respostes i processos de treball aportats pels alumnes que han participat en aquesta experiència després de passar per diferents fases d’anàlisi i de contrast.

Ocupa un lloc destacat, el projecte escollit com a proposta de nova identitat gràfica per al Museu d’art i el Museu d’història realitzat per l’alumna Mercè Cassanyes.

Del seu projecte, des del punt de vista formal i conceptual, destaca la capacitat de síntesi i la bona solució visual dels elements implicats en el disseny. El tribunal reconeix,també, la brillant explicació del procés de recerca i posterior resolució d’idees fins arribar al projecte final que ocupa el lloc central de l’exposició.