Préstec d'obra

El Museu posa el seu fons a la disposició d’entitats, empreses i usuaris, oferint un servei de préstec d’obra per a exposicions temporals.

Són susceptibles de préstec:

  • Totes les obres propietat del Museu.
  • Les obres en dipòsit que el seu propietari n’autoritzi la cessió.
  • Les obres que tinguin un estat de conservació òptim.

En cap cas s’autoritzarà la cessió si el seu trasllat posa en perill la correcta conservació.

Les despeses de transport i d’assegurança (en la modalitat “clau a clau”) aniran a càrrec del sol·licitant, així com les eventuals intervencions de restauració o de millora dels suports (emmarcacions, peanyes, etc.) que siguin necessàries per a que fer-les exposables.

Un cop rebuda la sol·licitud, els tècnics del museu es posaran en contacte amb el sol·licitant per acordar-ne els termes.