Préstec d'obra

El Museu posa el seu fons a la disposició d’entitats, empreses i usuaris, oferint un servei de préstec d’obra per a exposicions temporals.

Són susceptibles de préstec:

  • Totes les obres propietat del Museu.
  • Les obres en dipòsit que el seu propietari n’autoritzi la cessió.
  • Les obres que tinguin un estat de conservació òptim.

En cap cas s’autoritzarà la cessió si el seu trasllat posa en perill la correcta conservació.

Les despeses de transport i d’assegurança (en la modalitat “clau a clau”) aniran a càrrec del sol·licitant, així com les eventuals intervencions de restauració o de millora dels suports (emmarcacions, peanyes, etc.) que siguin necessàries per a fer-les exposables.

La sol·licitud s'ha d'entrar telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, a l'adreça:

https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=620

Un cop rebuda, les tècniques del museu es posaran en contacte amb el sol·licitant per acordar-ne els termes.