Fotografia 5.11

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.