Gerro

Entre 1919 - 1932
Engalba
26,5 x 14 x 14 cm
Signat: MB (estampillat a la base)
Procedència: Desconeguda
Inv. 159