Marian Burguès. Art Nou

Plat decorat - Marian Burguès

Pot

1924

Engalba

22 x 19,5 x 19,5 cm

Signat: MB 1924 (al davant)

Procedència: Desconeguda

Inv. 1588

Plat decorat - Marian Burguès

Gerro

Entre 1919 - 1932
Engalba
34 x 26 x 26 cm
Signat: MB (a la part inferior)
Procedència: Desconeguda
Inv. 1539

Plat decorat - Marian Burguès

Gerro

Entre 1919 - 1932
Engalba
26,5 x 14 x 14 cm
Signat: MB (estampillat a la base)
Procedència: Desconeguda
Inv. 159

Plat decorat - Marian Burguès

Gerra

Entre 1919 - 1932
Engalba, òxid i vernís
119 x 44 x 44 cm
Signat: MB (estampillat a l'interior)
Procedència: Desconeguda
Inv. 1542

Plat decorat - Marian Burguès

Gerra

Sabadell, 1924
Engalba, òxid i vernís
119 x 44 x 44 cm
Signat i datat: MB Sabadell 1924 (part inferior del peu)
Procedència: Desconeguda
Inv. 1528