Gerra

Sabadell, 1924
Engalba, òxid i vernís
119 x 44 x 44 cm
Signat i datat: MB Sabadell 1924 (part inferior del peu)
Procedència: Desconeguda
Inv. 1528