Pot

1924

Engalba

22 x 19,5 x 19,5 cm

Signat: MB 1924 (al davant)

Procedència: Desconeguda

Inv. 1588