Gerra

Entre 1919 - 1932
Engalba, òxid i vernís
119 x 44 x 44 cm
Signat: MB (estampillat a l'interior)
Procedència: Desconeguda
Inv. 1542