Fotografia 5.6

Imatges actuals dels salons i alcoves de la casa fàbrica Turull.