Els vuitanta i la postmodernitat

6-postmodernitatLa dècada dels vuitanta es caracteritza per la normalització de la democràcia al país. Entre d’altres fets, això provocà una eclosió artística a tots nivells. Les institucions públiques aposten per l’art jove i potencien la internacionalització i descentralització de l’art, alhora que l’activitat privada es multiplica amb la creació de gran quantitat de galeries i de fires d’art, amb una important resposta comercial.

Les institucions públiques donaren suport a l’art alternatiu amb aparadors culturals que es diferenciaven de l’art comercial dels centres privats. Així, cal remarcar l’Espai 10 de la Fundació Miró, l'Espai B5-125 del Departament d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Lectura de Reus i, a la nostra ciutat, l’Espai 83 del Museu d’Art de Sabadell.

L’Espai 83 del MAS programà durant deu temporades propostes d’art actual i jove amb criteris no comercials, avançats al moment. Així, Sabadell pogué gaudir de les últimes tendències creatives que en l'àmbit nacional i internacional s’estaven produint. Es presentaren la major part dels camps creatius que els artistes treballaven, com ara: la instal·lació, la performance, la fotografia, la pintura, l’escultura, la ceràmica, la vídeo-instal·lació, el còmic i les arts gràfiques.

A Sabadell, a diferència dels anys seixanta i setanta, els grups artístics desapareixen per donar prioritat a les individualitats. Destaquen Antoni Marquès, Isidre Manils, Miquel Forrellad, Agustí Puig, Pep Sallés, Nati Ayala, Josep Madaula, Pep Domènech...  que conreen estils com el neofigurativisme, el neoexpressionisme o el neopop, i Manuel Duque, Ramiro Fernández, Oriol Vilapuig, Josep Gerona, Francesc Bordas... més sensibles als corrents pictòrics neoromàntics.