El museu des de casa

EL MUSEU DES DE CASA és un nou espai a la web del Museu d’Art de Sabadell, amb diferents tipus de recursos digitals que tenen el Museu d’Art i la seva col·lecció com a protagonistes.

Està dirigit a totes aquelles persones que a títol  individual o en grup no poden  accedir al Museu presencialment, també per poder ampliar o dinamitzar els continguts abans o després de la seva  la visita

Durant la pandèmia del COVID-19 que estem vivint s’ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar recursos i continguts digitals com alternativa a l’activitat presencial, per tal que el Museu pugui complir la seva funció com a institució educativa, transmissora de coneixement, i per seguir mantenint la necessària relació i l’intercanvi de l’acció amb el públic.

Malgrat tot, a dia d’avui, val a dir que el Museu d’Art de Sabadell és un  espai segur, que segueix els protocols de seguretat i les pautes sanitàries necessàries en el marc de la pandèmia sanitària del COVID-19, tant per al públic individual com per als grups escolars.

El Museu d’Art de Sabadell prioritza les visites i activitats presencials davant de les activitats digitals. Pensem, que  el virtual no pot substituir de cap manera el presencial, cal anar als museus, veure els objectes i les obres d’art, gaudir de les emocions que això provoca, i despertar els sentits que són la millor garantia d’un bon aprenentatge i gaudi.

Els continguts de EL MUSEU DES DE CASA s'aniran actualitzant i ampliant degudament.