Joaquim Montserrat. 1950-2016

Edita: Museu d'Art de Sabadell, Ajuntament de Sabadell

Textos: Càndida Bracons, Lourdes Cirlot i Rossend Lozano

Data: Sabadell, 2016

Descripció: 175 pàgines