Cessió d'espais

El Museu d’Art de Sabadell disposa d’espais per a la celebració d’actes i esdeveniments culturals.

La ubicació del Museu d’Art a la casa fàbrica Turull al centre de la nostra ciutat, és un valor afegit a tenir en compte; la visita a les sales del museu i la història de l’edifici aporta prestigi a l’esdeveniment. 


Salons històrics de la casa fàbrica Turull, al primer pis.

cambra casa turull

La casa-fàbrica Turull va ser construïda per encàrrec de Pau Turull Font l’any 1819. És l’única que es conserva a la ciutat i que manté la seva estructura original, encara que amb els anys s’hagi destinat a altres usos. Es divideix en dues parts: per una banda, un edifici de tres cossos amb planta baixa, dos pisos i golfes, destinat a residència dels propietaris, i per l’altra, una construcció annexa, de més llargària, de planta baixa i dos pisos, destinada a fàbrica tèxtil.

La sumptuositat burgesa i romàntica que trobem a la residència familiar és un reflex del gust i l’esperit del període isabelí, època de profundes transformacions.

A la primera planta, la més noble, ostentosa i interessant, ressaltarem el mobiliari; part d’aquest patrimoni moble es troba avui molt dispers per diversos repartiments hereditaris. Malgrat això, la major part del mobiliari que es pot contemplar és original; remarquem l’existència de diferents peces procedents d’altres cases pairals de Sabadell de la mateixa època, com també de diverses donacions puntuals.

L’eix de distribució de les diferents estances del primer pis és el gran saló. Aquest espai es pot dividir en dues parts independents, decorades en tons diferents, la més petita de les quals, que dóna al pati, serví d’avantcambra reial. La separació fou feta per mitjà de cortinatges; el teixit de les cortines fa joc amb les tapisseries dels cadiratges, de vellut verd i damasquinat blau i daurat a la part més espaiosa.

L’entapissat gofrat de les parets, de regust xinès –chinoiserie-, contrasta fortament amb la catifa florejada del terra, ambdós originals de la casa i creen una atmosfera carregada i alhora luxosa. La majoria dels terres de la casa eren coberts per catifes que amagaven la modèstia de les rajoles envernissades.

De la resta de la planta destaquem dues alcoves, l’habitació anomenada d’Isabel i l’alcova amb profusió de tons vermells

L’aforament màxim és per 50 persones.


El pati

El pati interior de la casa fàbrica Turull ocupava, a l’origen, més espai que l’actual; sembla ser que es dedicava a jardí i a hort d’ús familiar.  

A l’actualitat és un espai habitual per a la programació d’espectacles musicals, teatrals, entre d’altres. Compta amb accés directe i independent des del carrer Comèdies, a banda d’altres accessos des de l’interior del Museu d’Art.

L’aforament màxim és per 400 persones.


Condicions d’ús dels espais del Museu d’Art de Sabadell:

  • No es pot canviar ni modificar en cap cas l’estructura de presentació museogràfica establerta en cada un dels espais.
  • Les activitats previstes no poden contemplar aspectes tècnics d’espectacles o infrastructura que posin en perill o siguin un risc per a l’equipament, les seves instal·lacions o serveis, les peces i la seva presentació museogràfica.
  • Totes les activitats previstes han de comptar amb l’equip humà necessari que asseguri el desenvolupament correcte de les tasques de muntatge, realització i desmuntatge de la infrastructura o elements tècnics que s’utilitzin, que seran assumides pels sol·licitants o pels organitzadors.
  • Qualsevol desperfecte produït inherent al desenvolupament de les activitats l’haurà d’assumir íntegrament els seus sol·licitants o organitzadors.
  • Els beneficiaris o organitzadors s’han de fer càrrec de la neteja de l’espai cedit i, per tant, caldrà que aquest espai quedi en el mateix estat que s’hagi trobat.
  • El lloguer o la cessió d’espais del Museu d’Art de Sabadell, així com la seva fotografia o filmació, estan sotmesos a les taxes especificades a l’Ordenança fiscal núm. 3.18 i es preveuen bonificacions i exempcions d’aquestes tasques en funció de l’ús i de les característiques del sol·licitant.

 

 


Sol·licitud de lloguer o cessió d’espais del Museu d’Art de Sabadell

La sol·licitud s'ha d'entrar telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, a l'adreça:

https://seu.sabadell.cat/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=620

Un cop rebuda, les tècniques del museu es posaran en contacte amb el sol·licitant per acordar-ne els termes.